Grafički dizajn

i priprema za tisak

Naš svakodnevni posao je dizajniranje logotipa, posjetnica, jelovnika, plakata i sličnog. Između ostaloga radimo i grafičku pripremu i prijelom teksta za tisak knjiga.

U nastavku možete pročitati što je to “grafički dizajn” i “grafička priprema”.

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja. Grafički se dizajniraju logotipi, vizitke, letci, plakati, brošure, katalozi svijetleće reklame, naljepnice za oslikavanje vozila i slično.”

“Grafička priprema podrazumijeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekturu i prijevode tekstova za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.”

Info

Zašto d.o.o. – studio quadart

  • Makarskih biskupa 3, 21300 Makarska
  • info@quadart.eu
  • +385 (0)21 412 376
  • Romo +385 (0)91 6048 090
  • Riki +385 (0)99 251 9612

Kontakt

Gdje smo

Facebook